Strona główna

DJ-ImageSlider

  • Slajd1
Koło turystyczne Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Klub brydżowy Klub brydżowy zawiązał się na początku bieżącego roku akademickiego 2013/2014. Spotkania odbywają się regularnie w każdy poniedziałek. Uczestniczy w nich obecnie 10 osób, w tym sześć pań oraz czterech panów.... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...